תגית: זכויות הורות

זכויות הורות בשירות המדינה – תיקון מיטיב

עד לאחרונה הותנה מתן זכויות הורות בשירות המדינה (קיצור יום העבודה, תוספת מעונות), בכך שבן הזוג עובד ואינו נהנה מזכויות הורות במקום עבודתו. בתיקון מחודש יולי 2015, הוחלט, כי ייהנו מזכות הורות גם עובדות ועובדים שבן/בת זוגם עובדים כשכירים וכעצמאיים, בין אם הם נהנים מזכות הורות במקום עבודתם ובין אם לאו. עוד הוחלט, כי עובד או עובדת, שבת/בן זוגן/ם אינם עובדים, יהיו זכאים לקיצור יום עבודה ולתוספת מעונות גם בתקופה שבה הם זכאים לקצבת אבטלה, עד חצי שנה.
כמו כן, עובדת שהיא אם לילד עד גיל שנה, תוכל ליהנות מיום עבודה מקוצר, גם אם בן/בת זוגה אינו/ה עובד/ת.
עובד, אב לילד עד גיל שנה, שבת/בן זוגו מצוי/ה בחופשת לידה, יוכלו ליהנות גם כן מקיצור יום עבודתם.
הנוהל המתוקן מעוגן בתקשי"ר, בפרק משנה 31.1 ובפרק משנה 35.1.