ניסוח הצעות חוק

במסגרת השרותים שמשרדנו מעניק אנחנו נותנות ייעוץ משפטי לצורך ייזום הצעות חוק ומנסחות הצעות חוק, בהתאם לתבנית החקיקה האחידה המשמשת את משרד המשפטים ואת הכנסת, עבור גורמים פרטייםחברות, איגודיםהמעוניינים לקדם הסדרה חקיקתית בהתאם לאינטרסים לגיטימיים שיש להם.

בכלל זה אנו מייעצות בענין הליכי החקיקה בכנסת והאפשרויות הקיימות לקידום הצעות חוק והסדרה נורמטיבית.

משרדנו גם נותן שירותים של כתיבת נהלים ארגוניים, נהלי עבודה, הנחיות, מסמכי מדיניות, תקנונים וכיו"ב, תוך אפיון מדויק של הצרכים, לאחר שמיעת גורמים רלבנטיים בארגון, ובנוסף אנו נותנות ייעוץ וליווי לגבי הטמעת הנהלים ובאכיפתם, לפי הדין.

תחומי עיסוק נוספים