משפט חוקתי ומינהלי

משרדנו הוא בעל מומחיות בתחומי המשפט הציבורי – החוקתי והמינהלי – ובכלל זה בייצוג בעתירות חוקתיות בפני בית המשפט הגבוה לצדק – כגון, בענין חוקתיותו של חוק, או במקרה של פגיעה בזכויות אדם – וכן בעתירות מינהליות, בסכסוכים מול רשויות, בפני בתי המשפט לעניינים מינהליים.

תחום מרכזי, שבו עוסק המשרד, הוא דיני המכרזים. חוק חובת מכרזים מחייב גופים ציבוריים לכרות חוזים רק לאחר נקיטת הליך מכרז (או קבלת אישור על פטור ממכרז). זאת, כדי לאפשר תחרות הוגנת על המשאבים הציבוריים, על יסוד עקרון השוויון ושמירת טוהר המידות.

משרדנו עוסק בניסוח מכרזים והחוזים הנלווים למכרז ובייעוץ לוועדות מכרזים וכן הוא מייצג מתמודדים במכרזים, החל משלב פרסום המכרז (או ההחלטה לפטור ממכרז), המשך בהגשת ההבהרות וההסתייגויות ביחס לתנאי המכרז ובייעוץ בדבר אופן הגשת ההצעה, וכלה בייצוג בהליכים כנגד החלטות של ועדת מכרזים, בהשגות, שימועים ובעתירות מינהליות.

תחומי עיסוק נוספים