חוזים וייפוי כוח מתמשך

משרדנו עורך חוזים, הן עבור גורמים פרטיים והן עבור עסקים, נותן ייעוץ לגבי חוזים ומייצג במו"מ לכריתת הסכמים, וכן אנו מטפלות בעריכת מסמכים אזרחיים שונים, כגון צוואות מסמכי הנחיות מקדימות.

בנוסף אנו בעלות הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מכשיר משפטי חדש יחסית, שהוגדר בתיקון לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות, המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע בעצמו מי יטפל בענייניו בעתיד וכיצד ייראו חייו, במישור האישי, הרפואי והכספי, כאשר הוא כבר לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו.

ייפוי הכוח יכול להסמיך אדם או אנשים שמייפה הכוח סומך עליו/עליהם, לקבל עבורו החלטות בעתיד, ללא צורך במינוי אפוטרופוס בידי בית משפט. הממנה יכול גם לגבש הנחיות מקדימות, שיתוו את הדרך שבה יבצע מיופה הכוח את תפקידו ולקבוע גורמים שלהם יצטרך מיופה הכוח למסור מידע ודיווח על פעולותיו.

ייפוי כוח מתמשך וההנחיות המקדימות נערכים ומדווחים עלידי עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי ומוסמך לכך.

מדובר בכלי חשוב המעניק לכל אדם שליטה על חייו, גם בעת שבה הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, כלי שרצוי להשתמש בו, כל עוד האדם כשיר.

תחומי עיסוק נוספים