דיני עבודה

תחום דיני העבודה הוא תחום דינמי ומתפתח, שבשנים האחרונות חלו בו תמורות רבות – הן בחקיקה והן בפסיקה.

יחסי העבודה, שמטבעם הם ארוכי טווח, מזמנים מצבים רבים, שבהם נדרשים העובד או המעביד לקבל ייעוץ משפטי, החל משלבי הליך הקבלה לעבודה וכריתת חוזה העבודה (בשירות הציבורי – באמצעות מכרז), דרך שלב קיום חוזה העבודה – תנאי עבודה ושכר, קידום בעבודה, מינוי לתפקידים, קיום מכרזים פנימיים, ניסיון להעביר עובד מתפקידו או לשנות את תחום סמכויותיו, הפליה במקום העבודה, יצירת סביבת עבודה עוינת, הליכי משמעת – וכלה בסיום העבודה בפרישה, פיטורין או התפטרות – הליכי שימוע, תנאי פרישה, פנסיה ועוד.

יחסי העבודה מתאפיינים בפערי כוחות בין המעביד לעובד, אשר באים לידי ביטוי במצבי משבר שונים, שבגינם ראה המחוקק לקבוע נורמות וכללים החלים על הצדדים לחוזה העבודה.

קבלת ייעוץ משפטי נכון ומקצועי, המבוסס על ידע נרחב של החקיקה והפסיקה העניפה, מסייע רבות – הן לעובד – אשר נדרש להתמודד מול מעבידו, שלעיתים מנצל את כוחו העודף לרעה, והן למעביד – אשר נדרש לפעול בהתאם לדין ומעוניין לנהל את מקום העבודה ביעילות, בתבונה ובהגינות ולהימנע מסכסוכים ומהיגררות להליכים משפטיים מיותרים.

ייעוץ משפטי  – לעובדים ולמעביד – נדרש גם בהתמודדות במישור הקיבוצי – כאשר ארגון עובדים או ועד עובדים מבקש לפעול לשיפור תנאי העבודה והשכר במקום העבודה, או למנוע הפרת הסכם קיבוצי בענין מסוים, ואף בשלב הטרום הסכמי – עת קבוצת עובדים מבקשת להתארגן, על מנת להסדיר את תנאי העבודה בהסכם קיבוצי, ולשם כך להיות מיוצגת על-ידי ארגון עובדים, וכן במחלוקות בין ארגונים בענין ההכרה בארגון עובדים כארגון יציג.

משרדנו נותן שירותים משפטיים מקיפים בתחום יחסי העבודה, לעובדים, לקבוצות עובדים, לוועדים, לארגוני עובדים ולמעבידים, הן לצורך ייצוג בערכאות והן לצורך ייצוג במשא ומתן או בהליכי גישור, פישור או בוררות. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג משפטי לגופים ציבוריים ולעובדיהם – רשויות מקומיות, חברות עירוניות, תאגידים סטטוטוריים וכו' – בסוגיות הקשורות לסמכויות משרדי הממשלה להתערב ולהסדיר ענייני שכר וכוח אדם בגופים אלה, כגון משרד הפנים לגבי רשויות מקומיות.

תחומי עיסוק נוספים