פס"ד המגביל את סמכות המעביד לשלול הטבת רכב צמוד

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה ביטל החלטה של המדינה לשלול זכות שניתנה לעובד משרד החקלאות, במשך שנים, לרכב שטח צמוד.

נקבע, כי העובד הועבר ליחידה אחרת, במסגרת שינוי ארגוני, בלא היה שינוי מהותי בתפקידו. כן נקבע, כי הרכב שהוצמד לו, בכל אותן שנים, לא היווה רק כלי עבודה אלא גם הטבת שכר, שכן הרכב שימש את התובע ואת משפחתו 24 שעות ביממה.

בית הדין קבע, כי מדובר בהטבת שכר משמעותית, שבנסיבות שם מהווה חלק מתנאי עבודתו של העובד, וכי המדינה לא היתה רשאית לשלול את ההטבה באופן חד צדדי, ללא מתן חלופה ראויה. ביה"ד אף קבע, כי קצובת רכב אישי אינה מהווה תחליף לרכב צמוד.

[סע (חי') 29343-02-12  משה אלמוג נ' מדינת ישראל משרד החקלאות]